PSO

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) meet en erkent de mate van sociaal ondernemen in het kader van social return. Het landelijke kwaliteitskeurmerk is van TNO. Een PSO-certificaat laat zien dat een organisatie sociaal ondernemen serieus neemt en het waarmaakt. Er zijn vier niveaus afhankelijk van de mate waarin organisaties werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

Aspirant-status: voor organisaties die binnen twee jaar door willen groeien naar ten minste trede 1.

Trede 1: organisaties presteren bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (PSO-doelgroep);

Trede 2: organisaties presteren ruim bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (PSO-doelgroep);

Trede 3: organisaties behoren tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (PSO-doelgroep).

Wanneer een hoofdopdrachtnemer in het bezit is van een PSO-certificaat trede, dan wordt dat in de AV-regio gewaardeerd met een korting op de social return verplichting. Een organisatie dient bij de aanbesteding een geldig PSO-certificaat te overleggen en gedurende de gehele opdracht aan te tonen op dit niveau gecertificeerd te zijn geweest.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail