Wat is Social Return?

Social return is een aanpak om via inkoop meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met Social Return zorgen we niet alleen voor het financiële, maar ook voor het maatschappelijke rendement van een samenwerking. Inkopers kunnen opdrachtnemers stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Zo draagt inkoop bij aan de realisatie van overheidsbeleid en het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Door te voldoen aan de social return verplichting levert een opdrachtnemer een bijdrage aan werkgelegenheid en/of aan de in- en doorstroom door scholing. Ook een andere maatschappelijke bijdrage kan een mogelijkheid zijn. Inwoners in de regio met een kwetsbare arbeidsmarktpositie krijgen dankzij een kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo leveren investeringen van gemeenten, naast bedrijfsrendement, ook sociale winst op: een Social Return.

Social return verplichting AV-regio

Bij verschillende inkoopopdrachten passen verschillende social return-eisen. Het type opdracht, de looptijd en de hoogte van de aanneemsom spelen hierbij een rol. Kortom: dit is maatwerk. Het Adviespunt SR adviseert inkopers van de AV regio bij het stellen van een acceptabele en realistische social return eis bij een inkoopopdracht.

Het stellen van sociale voorwaarden bij inkoopopdrachten in de AV-regio wordt door Adviespunt SR ondersteund en gemonitord voor de gemeenten in de regio Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden: Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem.