Voor opdrachtgevers

Waarom social return?

De organisatie waarvoor je werkt wil graag haar inkoopbeleid inzetten om opdrachtnemers maatschappelijk verantwoord te laten ondernemen. Een belangrijk instrument hiervoor is social return, waarmee een gemeente of andere overheidsinstelling van haar opdrachtnemers verwacht dat zij zich inzetten voor inwoners, die een steuntje in de rug nodig hebben bij het vinden en behouden van werk. Dit is goed voor de inwoners van een gemeente of regio, omdat zij zich ontwikkelen, meedoen in de samenleving en uiteindelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. En het is goed voor de gemeente, die zo op termijn bespaart op het participatiebudget.

SR is een middel om met werkgevers in gesprek te gaan over inclusief werkgeven (Oftewel: een kans bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt).

Hoe bepaal je de hoogte en vorm van de social return verplichting?

Inkoopprofessionals van gemeenten en overheidsinstellingen hebben een belangrijke rol in het succes van social return. Dat begint met het opnemen van een goede social return paragraaf in het programma van eisen. Om jou als inkoper daarin op weg te helpen heeft het Adviespunt SR een handige handleiding samengesteld om je te ondersteunen bij het vaststellen van de hoogte en vorm van de social return eis en het verwerken daarvan in een bijbehorende set programma van eisen.

Met de speciaal ontwikkelde beslisboom en matrix social return kun je per aanbesteding vaststellen hoeveel social return in een contract proportioneel is. In de matrix zie je de proportionaliteitscriteria, die van belang zijn bij het bepalen van het percentage; arbeid, de mate van specialisatie van die arbeid en de loopduur van het contract.

Adviespunt SR helpt met maatwerk

Bij verschillende inkoopopdrachten passen verschillende social return-eisen. Het type opdracht, de looptijd en de hoogte van de aanneemsom spelen hierbij een rol. Kortom: dit is maatwerk. Aan de hand van een aantal vragen kan het Adviespunt SR een specifieker advies geven over het vaststellen van de vorm en de hoogte van het social return percentage. Door bijvoorbeeld ervaring uit het verleden mee te nemen, kunnen we meer maatwerk toepassen bij het vaststellen van het social return percentage. Het Adviespunt SR levert dan het bijbehorende maatwerk programma van eisen aan.

Je kunt de “Handleiding inkoop en social return AV-regio” opvragen bij het Adviespunt SR.