Voor opdrachtnemers

Waarom een social return verplichting

De gemeenten van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (de AV-regio) – Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden – vinden  maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en willen dit stimuleren. Deze gemeenten en Avres zullen daarom, als aanbestedende partij/ opdrachtgever, bij het gunnen van een groot deel van de opdrachten, sociale voorwaarden stellen in de vorm van social return. Uw opdrachtgever vraagt dan van u een tegenprestatie door werkgelegenheid te bieden voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een bijdrage te leveren aan een activiteit die hun ontwikkeling bevordert.

Door te voldoen aan de social return verplichting levert u als opdrachtnemer een bijdrage aan werkgelegenheid en/of aan de in- en doorstroom door scholing. Ook een andere maatschappelijke bijdrage kan een mogelijkheid zijn. Inwoners in de regio met een kwetsbare arbeidsmarktpositie krijgen dankzij uw bijdrage een kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo leveren investeringen van gemeenten, naast bedrijfsrendement, ook sociale winst op: een Social Return.

Omvang van de social return verplichting

De hoogte van uw social return verplichting vindt u in het programma van eisen voor de opdracht die u gaat uitvoeren.

Procedure na gunning

U maakt een plan van aanpak, waarin u opneemt hoe u de social return verplichting invult. U bespreekt dit plan binnen drie (3) weken na de start van de uitvoering met het Adviespunt SR. Dan beoordelen we of dit acceptabel en realistisch is.

Met social return streven we in eerste instantie naar directe werkgelegenheid: een arbeids-  ontwikkelplek bij de opdrachtnemer en/ of op de opdracht. Wanneer directe social return invulling niet passend is, maakt u een plan voor alternatieve social return invulling.

Het plan maakt deel uit van het contract. Eventueel zijn meerdere vervolgafspraken nodig om tot werkafspraken of een plan te komen. In het Uitvoeringsprotocol voor opdrachtnemers AV-regio staat een nadere toelichting over de procedure na gunning.

Invulmogelijkheden van social return

In het programma van eisen van de opdracht treft u op hoofdlijnen de uitgangspunten voor het invullen van uw social return verplichting. In het Uitvoeringsprotocol voor opdrachtnemers AV-regio treft u een nadere toelichting met voorwaarden per invulmogelijkheid. Voor de inzet van social return richt u zich primair op arbeidsparticipatie en arbeidsontwikkeling.

Download Uitvoeringsprotocol Social Return opdrachtnemers juni 2021